Leeractiviteiten

Binnen het PEP staat het principe van halen en brengen centraal. We stimuleren deelnemers om zich te verenigen en intervisie-, werk- en of onderzoeksgroepen op te starten.

Intervisiegroepen

Bij intervisie staat het eigen leerproces centraal. Samen met andere PEP-pers kijk je naar je eigen houding en patronen in relatie tot de mensen die je coacht. Bij intervisie ligt het accent op zelfonderzoek in relatie tot je eigen enneagramtype.

Op deze site vind je informatie over de verschillende intervisiegroepen die al actief zijn. Als je ergens bij aan wilt sluiten, kan je contact opnemen van ‘de kartrekker’ van de groep. Als je het leuk vindt om zelf een intervisiegroep te starten kan je contact opnemen met onze secretaris, zij kan je in contact brengen met de juiste contactpersonen.

Werkgroep

Binnen een werkgroep worden verschillende thema’s die te maken hebben met het enneagram uitgediept en met elkaar onderzocht. De werkgroep die er is, heeft al verschillende PEP dagen verzorgd om met alle deelnemers hun opgedane inzichten te delen.

Op deze site vind je informatie over de werkgroep die al actief is. Als je daar bij aan wilt sluiten, kan je contact opnemen van ‘de kartrekker’ van de groep. Als je het leuk vindt om zelf een werkgroep te starten kan je contact opnemen met onze secretaris. Zij kan je in contact brengen met de juiste professionals.

Onderzoeksgroep

Een onderzoeksgroep komt kortdurend bij elkaar om een specifieke vraag die te maken heeft met het enneagram te onderzoeken. In een paar ontmoetingen wordt geprobeerd om onderzoek te doen naar bepaalde vraagstukken die door middel van een publicatie onder de aandacht worden gebracht.

Op deze site vind je informatie over de verschillende onderzoeksgroep die al actief zijn of zijn geweest. Als je ergens bij aan wilt sluiten, kan je contact opnemen van ‘de kartrekker’ van de groep. Als je het leuk vindt om zelf een onderzoeksgroep te starten kan je contact opnemen met Annerieke van Wijhe; [email protected]

Panels

Geïnspireerd door de Enneagram Stichting Nederland waar de verhalende traditie van het enneagram centraal staat, willen we graag panels gaan organiseren. Een panel is een vraaggesprek met een paar vertegenwoordigers van verschillend types of centra. Door een vraaggesprek wordt de onderliggende dynamiek van een bepaalde persoonlijkheid bloot gelegd. Dit geeft inzicht in de mensen van het type zelf en het leidt tot meer begrip van mensen met andere persoonlijkheidsstructuren.

Zodra er panels georganiseerd worden, wordt dit op deze site kenbaar gemaakt.