Intervisiegroep Midden Nederland

Deze intervisiegroep in het midden van het land bestaat sinds 2017. De intervisiegroep komt samen bij de deelnemers thuis om in een vertrouwelijke sfeer thema’s rondom het enneagram te bespreken.

Tijdens de intervisie worden er casussen of thema’s ingebracht. Deze thema’s worden vanuit de verschillende persoonlijkheidsstructuren besproken. Om tot verdieping te komen stellen we vragen en spiegelen we elkaar in hoe iets overkomt. Een ieder kan zo tot zelfreflectie komen op een mooie zuivere manier zonder elkaar te kort te doen en toch inzicht verkrijgen in eigen (type specifieke) thema’s.

De intervisiegroep besteed in een afgesproken periode aandacht aan een bepaald thema. Na die afgesproken periode vindt er een evaluatie plaats. Daarna wordt een nieuwe onderwerp besproken en is er ook weer ruimte voor een wisseling in de groepssamenstelling en methode.

De intervisiegroep komt eens per twee maanden bij elkaar en bepaald de data voor de bijeenkomsten in onderling overleg. In januari is er weer ruimte voor nieuwe deelnemers

Voor meer informatie of deelname kan je contact opnemen met Jolanda Dortmans: [email protected] 06 13 30 95 32