Onderzoeksgroepen

De onderzoeksgroep ‘enneagram binnen de psychiatrie‘ heeft een publicatie gemaakt waarbij de vraag centraal staat hoe het enneagram toepasbaar gemaakt kan worden voor mensen die binnen de chronische psychiatrie verblijven. Deze inzichten worden verder uitgewerkt en toepasbaar gemaakt voor de dagelijkse praktijk.

Het accent ligt op dit moment op een verdere uitwerking binnen de zorg voor jongvolwassenen met psyche- en psychiatrische problematiek en de verpleeghuiszorg. Omdat de doelgroep afhankelijk is van zorg is het van belang dat de omgeving van de cliënt wordt meegenomen in het veranderproces. Binnen de onderzoeksgroep wordt daarom gesproken over het aanbieden van lezingen/workshops/trainingen en in de toekomst eventueel een opleiding.

We zijn op zoek naar enneagramkenners die het leuk vinden om over de inhoud van dit vraagstuk en uitwerking in de praktijk mee te denken zodat we bestaande ideeën kunnen toetsen en tot nieuwe kennis kunnen komen.

Aanmelden voor deze onderzoeksgroep kan bij Annerieke van Wijhe; [email protected] 06 47 95 77 99