Werkgroep Energetisch en Systemisch werken

Het enneagram is vooral bekend als model om de persoonlijkheid van mensen te kunnen duiden. Vanuit een andere kijk wordt het enneagram gezien als een symbool voor negen energieën die in elk mens in onderlinge wisselwerking aanwezig zijn. Het doel van de werkgroep die zich op deze kijk richt, is om te onderzoeken en te ervaren hoe energetisch en systemisch met het Enneagram gewerkt kan worden.

Elke bijeenkomst wordt – volgens het principe van halen en brengen – door een van de leden voorbereid. Dat kan vanuit heel verschillende uitgangspunten. Bijvoorbeeld om een interessante werkwijze te demonstreren, een theorie te toetsen, of een oefening uit te proberen. Het thema hoeft niet uitgekristalliseerd te zijn, in de werkgroep staan juist onderzoeken, experimenteren en leren centraal. De bijeenkomsten zijn altijd ontspannen, leerzaam en inspirerend.

Thema’s voor de volgende bijeenkomsten

• Energetische oefeningen voor Buik – hoofd – hart
• de (mogelijke) relatie tussen punt 3, 6 en 9 en de drie energieën Sattva, Rajas en Tamas uit de Bhagavad Gitta (sparren; mogelijk nieuwe werkvormen uit destilleren)
• De helende werking van ziekte-opstellingen en eventueel: relatie met de chakra’s / geschonden rechten
• Muziek en het enneagram
• Kindscenario’s in relatie tot communicatiestijlen
• Natuur & het enneagram
• Passies & deugden

Praktische kant

1.. De werkgroep komt meestal op woensdag bij elkaar en start om 19.30 uur (inloop 19.00 uur). Omstreeks 22.00 uur ronden we af.
2.. We komen bij elkaar in Harderwijk, Drielandendreef 52e, of een incidentele keer in Amersfoort.
3.. De ruimte wordt doorgaans door één van de leden beschikbaar gesteld. Incidenteel moet misschien een keer ruimte worden gehuurd, waarvoor de kosten ca. € 10 per avond zullen zijn.

Wil je eens kennismaken of lid worden van deze groep, meld je dan aan bij Irmgard van der Vegt: [email protected], tel. 06-19 055 222.