Wat is een PEP-dag?

Een PEP-dag is een halfjaarlijkse bijeenkomst waar de deelnemers van het platform elkaar in hun gezamenlijke belangstelling ontmoeten. De dag is meestal rond een bepaald thema georganiseerd. Soms voorbereid door één van de deelnemers, soms door een externe spreker. Een paar recente voorbeelden zijn: enneagram en relaties, energetisch en systemisch werken met het enneagram, aandacht voor de subtypes en de reis van Dante.

Verloop van de dag

Op deze thematische dag spreekt er een deskundige inleider en wordt er gestreefd naar een goed evenwicht tussen inleiding, ervaringsgericht werken en reflectie.

In de ochtend is er korte tijd aandacht voor organisatorische zaken. Daarna wordt het thema door de deskundige op inzichtelijke wijze ingeleid, meestal met illustratieve demonstraties en oefeningen. Tijdens de lunch is er gelegenheid om elkaar persoonlijk te ontmoeten en van gedachten te wisselen over onze gezamenlijke passie.
In de middag gaan de deelnemers in kleinere groepen uiteen om verder te werken aan het thema van de dag. Meestal heeft dit de vorm van oefengroepjes of workshops. Hier kan het thema naar de praktijk van het eigen werk vertaald worden.

Na een plenaire terugkoppeling en uitleiding wordt het officiële deel van de PEP-dag afgesloten en is er gelegenheid om elkaar bij een drankje en een hapje verder te praten.
De ervaring leert dat de leden na een platform dag geïnspireerd en met nieuwe inzichten en vaardigheden naar huis gaan.

De PEP dagen worden gehouden op de eerste vrijdag van april en van november. Een overzicht van de komende PEP dagen vind je op de agenda.

Kosten

De kosten voor deelname bedragen voor deelnemers van het platform € 40 voor de gehele dag, inclusief uitgebreide lunch. Mensen die (nog) niet bij het platform zijn aangemeld als deelnemer betalen € 100, tenzij je voor de eerste keer, als introducee komt.

Introducé(e)s zijn van harte welkom! Voor een eerste kennismaking betaal je € 55 voor de hele dag. Besluit je die dag participant te worden, dan ontvang je € 15 reductie op het lidmaatschapsbedrag.

Meer informatie en aanmelden

Deelnemers van het platform ontvangen automatisch een uitnodiging voor de PEP-dag, met informatie over het programma.

Als je kennis wilt maken met het PEP of meer informatie over de PEP-dagen wilt ontvangen, kun je je (kosteloos) aanmelden als belangstellende.