Het PEP, hoe het begon…..

Door drs. Frits van Kempen, januari 2021

Dit jaar bestaat het Platform Enneagram Professionals 15 jaar.
De stichting werd opgericht op 22 juni 2006.
Tijd om stil te staan bij hoe het PEP destijds ontstond.
Als initiator en mede initiatiefnemer wil ik daar graag wat over schrijven.

Wij hadden in 2005 in de derde aflevering van de Nederlandse opleiding tot enneagramcoach (NOTE) een discussie met aankomende enneagramcoaches over hoe zij in Nederland hun deskundigheid op peil konden houden en open konden blijven voor nieuwe imput en nieuwe ontwikkelingen.

Wij waren opgeleid in de mondelinge traditie van Helen Palmer en David Daniels als ook bij Claudio Naranjo en later o.a. bij Riso en Hudson. Maar in Nederland waren er ook andere opleiders en ennegram-stromingen van waaruit aanvullende inzichten interessant zouden kunnen zijn.

Voorbereidingsgroep

In April 2005 starten we met een interne voorbereidingsgroep (Cecile Collaris, Lida van der Ster, Thieu Heijltjes, Renske van Berkel en Frits van Kempen) die brainstormde over een landelijk platform voor enneagramcoaches. De missie zou moeten neerkomen op: inhoudelijke verdieping, verbinding tussen stromingen bevorderen, wederzijdse inspiratie opdoen en het uitdragen van het enneagram als model in coaching en training.

We dachten aan jaarlijkse collectieve activiteiten als ook aan kleinere werkgroepen, intervisiegroepen, workshops en panelavonden. Ook moest er een website komen. Met dit idee gingen we langs de toenmalige opleiders in het enneagram, te weten: Rob de Best (Essential coaching), Elly Voorend en Piet van Haaster (Corael) en Albert Kamphuis (innovatiecirkel). Jeanette van Stijn (Enneagram Nederland) en Moniek Schouten (V-cirkel) waren in die tijd minder geïnteresseerd en bleven buiten het PEP.

Jaren later sloot de school van Willem Jan van de Wetering zich nog bij ons aan.

De kick-off

Onze plannen werden gedeeld, besproken en opgevolgd door een veelheid aan nieuwe ideëen. Het bruiste in die eerste jaren behoorlijk. Toen we op 9 februari 2006 een landelijke kick-off hadden met zo’n 90 deelnemers, besloten we er een stichting van te maken.

We wilden een bestuur met vijf leden, een kerngroep van werkgroep-trekkers die inspireerde en ideëen bedacht voor de halfjaarlijkse PEP-dagen. Ook werd een kleine adviesraad geïnstalleerd die twee keer per jaar door het bestuur werd geconsulteerd voor thema’s van het bestuur en het reilen en zeilen van de stichting als geheel.

We spraken van participanten, in het enneagram opgeleide deelnemers, die vanuit hun passie en professionaliteit deskundigheidsbevordering zoeken en daarbij willen uitgaan van het principe van ‘halen en brengen’. Uitdrukkelijk werd afgesproken dat het PEP niet open zou staan voor commerciële activiteiten van de participanten. Dus geen reclame voor eigen parochie, geen aankondigingen van activiteiten van participanten op de PEP-website e.d.

Dit is nog wel eens een probleem gebleken, de afgelopen jaren, maar is volgens mij nog steeds een goede afspraak, omdat het gaat om verbinding en onderlinge deskundigheidsbevordering en niet om de jacht naar nieuwe eigen klandizie.

Zowel de EIA (International Enneagram Association) als de EANT (Enneagram Association in the Narrative Tradition) hebben een ethische code geformuleerd ten behoeve van het hanteren van het enneagram in de praktijk. Deze codes waarborgen de persoonlijke integriteit van hen die op zoek zijn naar zelfkennis door middel van het enneagram. Het is zinvol als participanten daar van op de hoogte blijven, zeker nu het PEP niet meer is aangesloten bij de EIA.

Enneagramconferentie

Na intensieve voorbereidingen werd er voor de zakelijke markt, al op 31 oktober 2007 een enneagramconferentie georganiseerd, getiteld ‘Bezielend zakendoen, het enneagram in actie’. Deze dag werd door de deelnemers unaniem als heel waardevol beoordeeld.
Ze kregen na afloop allemaal een fraai boekje ter herinnering (‘Bezielend zakendoen’)

PEP-dagen en werkgroepen

Door de jaren heen zijn er heel mooie PEP-dagen geweest. Te veel en te mooi om ze hier allemaal de revue te laten passeren. Ook de werk- en intervisiegroepen floreerden op een redelijk hoog niveau. Alhoewel het er wel steeds minder werden.
Maar bijvoorbeeld de combinatie van het enneagram met systemisch en energetisch werk is dankzij de zeer intensieve, langjarige bijdrage van Leo Castelein een topper onder de werkgroepen gebleven.

Ook andere combinaties met het enneagram verdienden de aandacht en werden soms op PEP-dagen of enneagram-bijeenkomsten aan een grotere groep participanten gepresenteerd. Zo ging het over ‘enneagram en….’ o.a. mindfulness, systemische opstellingen, meditatie, muziek, actiemetaforen, kabbala, ouders en kinderen, enz.

Uiteraard was er aandacht voor deskundigheidsbevordering van de meer enneagram-eigen thema’s, zoals: coachen met het enneagram, trainen met het enneagram, de subtypen, de afweermechanismen, de typologie van Karen Horney, het procesmodel, de stress en rust-lijnen, enzovoort. Het waren stuk voor stuk leerzame en verbindende dagen voorzien van aansprekende creatieve en didactische werkvormen..

ESN

Een van de recente ontwikkelingen is de toenemende samenwerking met de Enneagram Stichting Nederland (ESN), die zich m.n. toelegt op de verspreiding in Nederland van het enneagram in de verhalende traditie. Een mooie ontwikkeling.

Tot slot

Het PEP is 15 jaar een inspirerend platform gebleken voor veel enneagramcoaches, enneagramtrainers en adviseurs. Dat is op zich al bewonderingswaardig gezien het feit dat professionals in het algemeen nogal eigenwijs gevonden worden.
De vraag rijst anno nu in hoeverre we zullen overleven na de corona-pandemie.
Laten we het hopen. We zullen het zien…..

Frits