De persoonlijkheidsstructuur van de twee

Algemene gedragsbeschrijving

Mensen die vanuit deze persoonlijkheidsstructuur leven hebben behoefte aan erkenning en zijn geboren helpers. Zij voelen de behoeften van anderen goed aan en proberen deze zo goed mogelijk te vervullen. Tweeën houden van gezelligheid, geven graag complimentjes en staan altijd voor de voor hen belangrijke anderen klaar. Ze vermijden afwijzing en zoeken naar goedkeuring. Daarin kunnen ze soms zover gaan dat ze de eigen behoeften wegduwen en grenzen niet respecteren.

Kwaliteiten

Aardig, open, enthousiast, past zich gemakkelijk aan, is liefhebbend, geeft complimenten, warm, betrokken, emotioneel.

Uitdagingen

Door hun behoefte aan goedkeuring en erkenning richt de twee zijn aandacht op anderen. Door hen te helpen hebben zij het gevoel nodig te zijn en voelen zij waardering. Hierdoor hebben zij minder oog voor de behoeften van zichzelf. Deze worden vergeten of gecompenseerd. Op den duur ontstaan daardoor somatische klachten. Het is de uitdaging voor een twee om te luisteren naar de eigen behoeften, grenzen te stellen en de grenzen van anderen te respecteren. Hun behoefte om te helpen kan er toe leiden dat anderen hun zelfstandigheid niet oppakken. Het is een aandachtspunt voor een twee om daar op te letten en te bedenken dat hij pas echt iemand helpt als anderen ondersteund worden om hun problemen vanuit eigen kracht op te lossen.