De persoonlijkheidsstructuur van de vijf

Algemene gedragsbeschrijving

Mensen met de persoonlijkheidsstructuur van een vijf hebben behoefte aan kennis en begrip. Ze kunnen goed analyseren en zijn het liefst op zichzelf. De vijf is geneigd om pas als iets volledig is doorgrond, zijn zijn kennis en inzichten met anderen te delen. Ze kunnen de kern van een situatie heel helder en vaak in één zin weergeven. Theoretische modellen hebben hun interesse. Ze kunnen geïnteresseerd luisteren naar anderen, maar communiceren zelf het liefst schriftelijk over wat er in hen omgaat.

Kwaliteiten

Analytische vermogen, bedachtzaam, helder, objectief, geïnteresseerd, wijs, beschouwend, briljante inzichten, goede luistervaardigheden.

Uitdagingen

Door hun behoefte aan kennis en begrip, hebben vijven de neiging om te blijven denken. Als zij gaan doen en hun gedachten omzetten in praktische stappen, komen ze tot nog meer kennis. Kennis ontwikkelt zich via het handelen. Een vijf heeft de neiging om zich terug te trekken uit sociale contacten. Met gevoelens kunnen zij weinig, dit maakt hen onzeker en zij distantiëren zich ervan. Het is een uitdaging voor een vijf om te vertrouwen op zichzelf en de al aanwezige kennis. Als zij tot actie durven te komen, kunnen ze leren van sociale interacties door ze te beleven en er later over na te denken.