De persoonlijkheidsstructuur van de acht

Algemene gedragsbeschrijving

Iemand met de persoonlijkheidsstructuur van de acht heeft behoefte aan controle en wil zelf bepalen hoe hij leeft. Deze mensen lijken krachtige leiders en hebben een groot rechtvaardigheidsgevoel. De acht leeft volgens eigen innerlijke waardes en eist ook van anderen dat zij dit doen. Regels en kaders worden alleen gevolgd als het nut ervan wordt ingezien. Regelmatig raken deze persoonlijkheden in conflict met autoriteiten. De achten komen op voor de zwakkeren en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Kwaliteiten

Rechtvaardig, autonoom, direct, een doener, initiatiefrijk, duidelijk in het stellen van grenzen, beschermend, (groot)moedig.

Uitdagingen

Door de behoefte aan controle en zelfbepaling, luisteren achten niet altijd naar wat anderen willen. Ze zijn krachtig en hun wil is wet. Het is hun uitdaging om in te zien dat anderen niet per definitie zwakker zijn wanneer zij vanuit hun gevoelens communiceren. Het gevoel voor rechtvaardigheid is groot. Dit zorgt ervoor dat deze mensen soms onrecht in situaties zien zonder dat dit ook echt het geval is. Ze hebben de neiging om direct vanuit hun instincten te reageren en missen rust. Als een acht meer gaat bezinnen kan hij onderzoeken hoe de vork echt aan de steel zit. Hij gaat voelen dat er door minder controle meer dienstbaarheid ontstaat naar zichzelf en daardoor naar de ander.