De persoonlijkheidsstructuur van de negen

Algemene gedragsbeschrijving

De negen heeft behoefte aan rust en harmonie en functioneert het beste in een gemoedelijke sfeer. Hij heeft begrip voor anderen en kan goed luisteren. Conflicten worden vermeden. Het is voor de negen moeilijk om grenzen te stellen en om voor zichzelf op te komen. Hij geeft liever toe aan wat anderen (al dan niet expliciet) aan hem vragen waardoor de negen zich neigt te verdoven voor zijn eigen gevoelens en lichamelijke ongemakken.

Kwaliteiten

Goede luistervaardigheden, sensitief, behoedzaam, rustig, stabiel geduldig, vriendelijk, beschikbaar voor anderen, hulpvaardig.

Uitdaging

Door de behoefte aan rust en harmonie, heeft de negen de neiging om conflicten te vermijden. Hij raakt hierdoor passief en komt moeizaam in beweging. Beweging kan zorgen voor botsingen en daar wil de negen verdere van blijven. Het leren voelen en kiezen voor wat hij belangrijk vindt, focussen op een doel en grenzen stellen aan het gedrag van anderen zijn uitdagingen voor de negen. Hij kan leren dat na een conflict de balans vanzelf hersteld wordt en er juist een verdieping in het contact kan ontstaan.