De waarde van bewuster zien en zijn

Ter afronding van een onderzoek naar het gedrag van een jonge vrouw die op de high care afdeling binnen een psychiatrische instelling verblijft, heb ik een verslag geschreven over mijn bevindingen. Nog voor we dit konden bespreken, kreeg ik van de betrokken psychiater een A4tje terug met opmerkingen over wat er aan mijn verslag niet klopte. Direct trad mijn ‘vieren patroon’ in werking. Ik ging twijfelen aan mijzelf, zag mijzelf als inferieur aan de psychiater, trok me terug en klapte dicht. Gelukkig herken ik dit patroon steeds sneller waardoor ik het rustig kon waarnemen om vervolgens te kunnen zien wat de psychiater nou eigenlijk écht wilde zeggen.

Elkaar leren verstaan

Met de kennis van het enneagram lukt het me steeds beter om helder te kunnen zien wat er gebeurt, bij mezelf en bij de ander. De onderliggende dynamiek van het uiterlijk waarneembare gedrag is duidelijker waardoor ik, in dit voorbeeld, kon zien dat de psychiater mij niet naar beneden wilde halen, maar dat mijn kijk op mensen met psychiatrische problemen (kennelijk) ver af staat van zijn kijk op deze mensen. Hij had meer toelichting nodig om mijn kijk aan de zijne toe te kunnen voegen en wilde in zijn kijk gerespecteerd worden. Dankzij dat inzicht stonden we weer naast elkaar in plaats van tegenover elkaar en lukte het om aanvullend te zijn ten behoeve van de cliënt, in zijn taal ‘patiënt’.

Geen model maar manier van leven

Uit dit voorbeeld en zo zijn er velen, blijkt al wel dat het enneagram (voor mij) een waardevol middel is dat meer behelst dan alleen maar kennis van en over het model. Het is een manier van leven geworden waarmee ik patronen beter kan doorgronden en het begrip voor de gedragsmotieven van mezelf en de ander alsmaar groeit. Samen kunnen we meer zijn dan de som der delen en het model is helpend om de waarde van mijzelf te zien en die van de ander te ontdekken.

Aanvullend aan elkaar zijn

Binnen ons platform is, op iets grotere schaal, eenzelfde proces gaande. De kijk op het enneagram verschilt soms en er zijn verschillende stromingen van waaruit het model benaderd wordt. Regelmatig zoeken we een balans binnen het PEP om alle stromingen recht te doen, zonder de professionalisering uit het oog te verliezen. Met wat we van het model weten en in wie we zijn, hebben we een waardevol middel in handen om het bewustzijn te verruimen. Het bewustzijn van onszelf, het bewustzijn van de ander en het bewustzijn van mensen in het algemeen. We kunnen daarin aanvullend aan elkaar zijn als ieder zijn eigen kennis en kunde toevoegt aan dat van de ander; zijn eigen waarde uitdraagt en dat van de ander ziet en omarmt.

Sámen meer dan som der delen

Juist dat vind ik een mooie missie voor ons platform voor de komende jaren. We zijn als relatief nieuw bestuur een weg ingeslagen om tot meer verdieping en (zelf)bewustzijn te komen. Naast al het goede dat er al was, de invulling van de PEP dagen, de inspirerende uitwisseling in de intervisie-, werk-, en onderzoeksgroepen, is nu ook de nieuwe website gerealiseerd. Op deze website kan ieder van jullie in blogvorm zijn of haar kennis, (zelf)inzichten en ervaringen delen. Daarnaast zijn er vol op ideeën zoals het vaker uitnodigen van externe sprekers, het organiseren van een gezamenlijke dag met de ESN, de opstart van thema bijeenkomsten over het enneagram enz.

Uitnodiging

Ondanks dat de eerste ideeën aanwezig zijn, ligt er niets vast en willen we voor de invulling van deze ideeën graag de toevoeging van onze deelnemers. Het is niet voor niets dat we de term ‘deelnemer’ hanteren en het niet hebben over ‘leden’. We willen jullie deelname aan het platform graag benutten als inbrenger van kennis, ideeën, talenten en vooral als inbrenger van ieders eigen (toegevoegde) waarde. Uiteindelijk willen we ook graag met ons enneagram platform meer zijn dan de som der delen en hopen daarom op inspirerende uitwisselingen en ontmoetingen, op de PEP dagen of hier op deze website.

Met liefdevolle groet,

Annerieke van Wijhe