Doe je ook mee aan de bijzondere en diepgaande tweedaagse van onze buitenlandse gast Janusz Jurczys?

Op vrijdag 4 en zaterdag 5 november staat een wel heel speciale tweedaagse op het programma voor Enneagram Professionals. De Pools/Duitse Janusz Jurczys, enneagram trainer en auteur komt naar Nederland en op ons verzoek zijn kennis met ons delen, de voertaal van deze dagen is Engels. Hij past daarbij het systeem van de spirituele psychologie van J.G. Bennett (een leerling van Gurdjieff) toe. Met deze oriëntatie is het mogelijk om de gebieden van alle negen types in de ziel te vinden. De herkenning van alle typen in ons wordt gemakkelijker gemaakt door het opnemen van subtypen, wat de prioriteit is van een instinct.

Op de ochtend van vrijdag 4 november neemt Janusz ons mee in de theorie en in de middag gaan we deze theorie toepassen en ontdek je hoe je de individuele structuren zich eigen hebben gemaakt in jezelf en hoe ze tot uiting komen in je motivatie en je gedrag.

En dan volgt op zaterdag 5 november de kers op de taart: we gaan door panels te duiden zien hoe je het ‘hele team van 27 verschillende structuren’ bij anderen herkent. De zaterdag is alleen daarom al bijzonder omdat er in Nederland nergens panels zijn die ingaan op vleugels, subtype en tritype en dat doet Janusz per definitie wel.

Ons gewaardeerde Pep-lid, Gonnie Hoonhout, vertelt: Hij heeft het werk van Gurdjieff’s leerling J.G. Bennett op originele wijze gecombineerd met psychologische inzichten van moderne enneagramleraren uit Amerika en een hele nieuwe kijk op het ennegram ontwikkeld. Janusz kan hierdoor secuur iemands ‘totale enneagramstructuur’ bepalen, inclusief basistype, zwaarte van vleugels, instinctvariant en tritype. Dat is intrigrerend en bijzonder. Hij spreekt meerdere talen en ik raad iedere enneagramprofessional aan om deze unieke kans om in Nederland van hem hierover te leren, aan te nemen.”

Will you also participate in the special and in-depth two-day event of our foreign guest Janusz Jurczys?

On Friday November 4 and Saturday November 5 a very special two-day program is scheduled for Enneagram Professionals. The Polish/German Janusz Jurczys, enneagram trainer and author comes to the Netherlands and at our request shares his knowledge with us, the official language these days is English. He applies the system of psychology psychology of J.G. Bennett (a pupil of Gurdjieff). With this orientation it is possible to find the areas of all nine types in the soul. The recognition of all types in us is made by including subtypes, which is the priority of an instinct.

On the morning of Friday November 4, we will take you through the theory and in the afternoon we will apply this theory and you will discover how you have internalized the individual structures within yourself and how they are expressed in your motivation and behavior.

And then on Saturday, November 5, the icing on the cake follows: we go through panels to see how you can move the ‘whole team of 27 different structures’ in others. Saturday is special for that reason alone because there are no panels in the Netherlands that deal with wings, subtype and tritype and Janusz does that by definition.

Our esteemed Pep member, Gonnie Hoonhout, says: “He has copied the work of Gurdjieff’s student J.G. Bennett combined in an original way with psychological adaptations of modern enneagram teachers from America and developed a whole new view on the ennegram. Janusz can accurately determine a person’s ’to enneagram structure’, including base type, weight of wings, instinct variant and tritype. That is intriguing and special. He speaks several languages ​​and I recommend every enneagram professional to take this unique opportunity to learn from him in the Netherlands.”

Komende PEP dag

Enneagramstructuur in jezelf

Vrijdag 4 en 5 november 2022

Locatie

Drakenburg

Voor meer informatie: www.drakenburg.nl

Agenda 4 en 5 november

9.30 uur: Inloop met koffie & thee
10.00 uur: Info PEP & werkgroepen (alleen 4 november)
10.30 uur: Start ochtendprogramma
12.30 uur: Lunch
13.30 uur: Start middagprogramma
17.00 uur: Hapje en een drankje

Kosten PEP dag 4 nov. 2022

  • € 50 voor participanten
  • € 65 voor oud-participanten en introducé(es)

Kosten PEP dag 5 nov. 2022

  • € 95 voor zowel leden als niet-leden 

incl. koffie/thee, uitgebreide lunch en naborrelen.

Hieronder kun je het geldende tarief selecteren en je betaling doen.

Aanmelden

Geef je hier op voor eerstvolgende PEP dag.

Als je bent aangemeld, maar onverhoopt toch niet kunt komen, is restitutie van het bedrag mogelijk tot zeven dagen voor aanvang van de dag. Dit is de termijn waarop we het definitieve aantal deelnemers door moeten geven aan het conferentiecentrum. Als je binnen die zeven dagen afmeldt, is restitutie van het bedrag niet meer mogelijk. Wanneer je vragen hebt, neem dan contact op met onze secretaris.